Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

70лв
  • 35лв на човек

3-ма души

85лв
  • 28.33 лв на човек

4-ма души

95лв
  • 23.75 лв на човек

5-ма души

105лв
  • 21 лв на човек

6-ма души

120лв
  • 20 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 04 - 10 декември, 2023
04 / 12
05 / 12
06 / 12
07 / 12
08 / 12
09 / 12
10 / 12
1030
декември 4, 2023 10:30
Обадете се
декември 5, 2023 10:30
декември 6, 2023 10:30
декември 7, 2023 10:30
декември 8, 2023 10:30
декември 9, 2023 10:30
декември 10, 2023 10:30
1230
декември 4, 2023 12:30
Обадете се
декември 5, 2023 12:30
декември 6, 2023 12:30
декември 7, 2023 12:30
декември 8, 2023 12:30
декември 9, 2023 12:30
декември 10, 2023 12:30
1430
декември 4, 2023 14:30
Обадете се
декември 5, 2023 14:30
декември 6, 2023 14:30
декември 7, 2023 14:30
декември 8, 2023 14:30
декември 9, 2023 14:30
декември 10, 2023 14:30
1630
декември 4, 2023 16:30
Обадете се
декември 5, 2023 16:30
декември 6, 2023 16:30
декември 7, 2023 16:30
декември 8, 2023 16:30
декември 9, 2023 16:30
декември 10, 2023 16:30
1830
декември 4, 2023 18:30
Обадете се
декември 5, 2023 18:30
декември 6, 2023 18:30
декември 7, 2023 18:30
декември 8, 2023 18:30
декември 9, 2023 18:30
декември 10, 2023 18:30
2030
декември 4, 2023 20:30
Обадете се
декември 5, 2023 20:30
декември 6, 2023 20:30
декември 7, 2023 20:30
декември 8, 2023 20:30
декември 9, 2023 20:30
декември 10, 2023 20:30