Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

50лв
  • 25 лв на човек

3-ма души

60лв
  • 20 лв на човек

4-ма души

70лв
  • 17.50 лв на човек

5-ма души

80лв
  • 16 лв на човек

6-ма души

90лв
  • 15 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 19 - 25 юли, 2021
19 / 07
20 / 07
21 / 07
22 / 07
23 / 07
24 / 07
25 / 07
1030
юли 19, 2021 10:30
юли 20, 2021 10:30
юли 21, 2021 10:30
юли 22, 2021 10:30
юли 23, 2021 10:30
юли 24, 2021 10:30
юли 25, 2021 10:30
1230
юли 19, 2021 12:30
юли 20, 2021 12:30
юли 21, 2021 12:30
юли 22, 2021 12:30
юли 23, 2021 12:30
юли 24, 2021 12:30
юли 25, 2021 12:30
1430
юли 19, 2021 14:30
юли 20, 2021 14:30
юли 21, 2021 14:30
юли 22, 2021 14:30
юли 23, 2021 14:30
юли 24, 2021 14:30
юли 25, 2021 14:30
1630
юли 19, 2021 16:30
юли 20, 2021 16:30
юли 21, 2021 16:30
юли 22, 2021 16:30
юли 23, 2021 16:30
юли 24, 2021 16:30
юли 25, 2021 16:30
1830
юли 19, 2021 18:30
юли 20, 2021 18:30
юли 21, 2021 18:30
юли 22, 2021 18:30
юли 23, 2021 18:30
юли 24, 2021 18:30
юли 25, 2021 18:30
2030
юли 19, 2021 20:30
юли 20, 2021 20:30
юли 21, 2021 20:30
юли 22, 2021 20:30
юли 23, 2021 20:30
юли 24, 2021 20:30
Обадете се
юли 25, 2021 20:30