Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

60лв
  • 30лв на човек

3-ма души

75лв
  • 25 лв на човек

4-ма души

85лв
  • 21.25 лв на човек

5-ма души

95лв
  • 19 лв на човек

6-ма души

105лв
  • 17.50 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 29 ноември - 05 декември, 2021
29 / 11
30 / 11
01 / 12
02 / 12
03 / 12
04 / 12
05 / 12
1030
ноември 29, 2021 10:30
ноември 30, 2021 10:30
Обадете се
декември 1, 2021 10:30
декември 2, 2021 10:30
декември 3, 2021 10:30
декември 4, 2021 10:30
декември 5, 2021 10:30
1230
ноември 29, 2021 12:30
ноември 30, 2021 12:30
Обадете се
декември 1, 2021 12:30
декември 2, 2021 12:30
декември 3, 2021 12:30
декември 4, 2021 12:30
декември 5, 2021 12:30
1430
ноември 29, 2021 14:30
ноември 30, 2021 14:30
Обадете се
декември 1, 2021 14:30
декември 2, 2021 14:30
декември 3, 2021 14:30
декември 4, 2021 14:30
декември 5, 2021 14:30
1630
ноември 29, 2021 16:30
ноември 30, 2021 16:30
декември 1, 2021 16:30
декември 2, 2021 16:30
декември 3, 2021 16:30
декември 4, 2021 16:30
декември 5, 2021 16:30
1830
ноември 29, 2021 18:30
ноември 30, 2021 18:30
декември 1, 2021 18:30
декември 2, 2021 18:30
декември 3, 2021 18:30
декември 4, 2021 18:30
декември 5, 2021 18:30
2030
ноември 29, 2021 20:30
ноември 30, 2021 20:30
декември 1, 2021 20:30
декември 2, 2021 20:30
декември 3, 2021 20:30
декември 4, 2021 20:30
декември 5, 2021 20:30