Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

60лв
  • 30лв на човек

3-ма души

75лв
  • 25 лв на човек

4-ма души

85лв
  • 21.25 лв на човек

5-ма души

95лв
  • 19 лв на човек

6-ма души

105лв
  • 17.50 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 21 - 27 ноември, 2022
21 / 11
22 / 11
23 / 11
24 / 11
25 / 11
26 / 11
27 / 11
1030
ноември 21, 2022 10:30
ноември 22, 2022 10:30
ноември 23, 2022 10:30
ноември 24, 2022 10:30
ноември 25, 2022 10:30
ноември 26, 2022 10:30
ноември 27, 2022 10:30
1230
ноември 21, 2022 12:30
ноември 22, 2022 12:30
ноември 23, 2022 12:30
ноември 24, 2022 12:30
ноември 25, 2022 12:30
ноември 26, 2022 12:30
Обадете се
ноември 27, 2022 12:30
1430
ноември 21, 2022 14:30
ноември 22, 2022 14:30
ноември 23, 2022 14:30
ноември 24, 2022 14:30
ноември 25, 2022 14:30
ноември 26, 2022 14:30
Обадете се
ноември 27, 2022 14:30
1630
ноември 21, 2022 16:30
ноември 22, 2022 16:30
ноември 23, 2022 16:30
ноември 24, 2022 16:30
ноември 25, 2022 16:30
ноември 26, 2022 16:30
Обадете се
ноември 27, 2022 16:30
1830
ноември 21, 2022 18:30
ноември 22, 2022 18:30
ноември 23, 2022 18:30
ноември 24, 2022 18:30
ноември 25, 2022 18:30
ноември 26, 2022 18:30
Обадете се
ноември 27, 2022 18:30
2030
ноември 21, 2022 20:30
ноември 22, 2022 20:30
ноември 23, 2022 20:30
ноември 24, 2022 20:30
ноември 25, 2022 20:30
ноември 26, 2022 20:30
Обадете се
ноември 27, 2022 20:30