Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

50лв
  • 25 лв на човек

3-ма души

60лв
  • 20 лв на човек

4-ма души

70лв
  • 17.50 лв на човек

5-ма души

80лв
  • 16 лв на човек

6-ма души

90лв
  • 15 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 23 - 29 ноември, 2020
23 / 11
24 / 11
25 / 11
26 / 11
27 / 11
28 / 11
29 / 11
1030
ноември 23, 2020 10:30
ноември 24, 2020 10:30
Обадете се
ноември 25, 2020 10:30
ноември 26, 2020 10:30
ноември 27, 2020 10:30
ноември 28, 2020 10:30
ноември 29, 2020 10:30
1230
ноември 23, 2020 12:30
ноември 24, 2020 12:30
Обадете се
ноември 25, 2020 12:30
ноември 26, 2020 12:30
ноември 27, 2020 12:30
ноември 28, 2020 12:30
ноември 29, 2020 12:30
1430
ноември 23, 2020 14:30
ноември 24, 2020 14:30
Обадете се
ноември 25, 2020 14:30
ноември 26, 2020 14:30
ноември 27, 2020 14:30
ноември 28, 2020 14:30
ноември 29, 2020 14:30
1630
ноември 23, 2020 16:30
ноември 24, 2020 16:30
Обадете се
ноември 25, 2020 16:30
ноември 26, 2020 16:30
ноември 27, 2020 16:30
ноември 28, 2020 16:30
ноември 29, 2020 16:30
1830
ноември 23, 2020 18:30
ноември 24, 2020 18:30
Обадете се
ноември 25, 2020 18:30
ноември 26, 2020 18:30
ноември 27, 2020 18:30
ноември 28, 2020 18:30
ноември 29, 2020 18:30
2030
ноември 23, 2020 20:30
ноември 24, 2020 20:30
ноември 25, 2020 20:30
ноември 26, 2020 20:30
ноември 27, 2020 20:30
ноември 28, 2020 20:30
ноември 29, 2020 20:30