Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

60лв
  • 30лв на човек

3-ма души

75лв
  • 25 лв на човек

4-ма души

85лв
  • 21.25 лв на човек

5-ма души

95лв
  • 19 лв на човек

6-ма души

105лв
  • 17.50 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 06 - 12 февруари, 2023
06 / 02
07 / 02
08 / 02
09 / 02
10 / 02
11 / 02
12 / 02
1030
февруари 6, 2023 10:30
Обадете се
февруари 7, 2023 10:30
февруари 8, 2023 10:30
февруари 9, 2023 10:30
февруари 10, 2023 10:30
февруари 11, 2023 10:30
февруари 12, 2023 10:30
1230
февруари 6, 2023 12:30
Обадете се
февруари 7, 2023 12:30
февруари 8, 2023 12:30
февруари 9, 2023 12:30
февруари 10, 2023 12:30
февруари 11, 2023 12:30
февруари 12, 2023 12:30
1430
февруари 6, 2023 14:30
февруари 7, 2023 14:30
февруари 8, 2023 14:30
февруари 9, 2023 14:30
февруари 10, 2023 14:30
февруари 11, 2023 14:30
февруари 12, 2023 14:30
1630
февруари 6, 2023 16:30
февруари 7, 2023 16:30
февруари 8, 2023 16:30
февруари 9, 2023 16:30
февруари 10, 2023 16:30
февруари 11, 2023 16:30
февруари 12, 2023 16:30
1830
февруари 6, 2023 18:30
февруари 7, 2023 18:30
февруари 8, 2023 18:30
февруари 9, 2023 18:30
февруари 10, 2023 18:30
февруари 11, 2023 18:30
февруари 12, 2023 18:30
2030
февруари 6, 2023 20:30
февруари 7, 2023 20:30
февруари 8, 2023 20:30
февруари 9, 2023 20:30
февруари 10, 2023 20:30
февруари 11, 2023 20:30
февруари 12, 2023 20:30