Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

50лв
  • 25 лв на човек

3-ма души

60лв
  • 20 лв на човек

4-ма души

70лв
  • 17.50 лв на човек

5-ма души

80лв
  • 16 лв на човек

6-ма души

90лв
  • 15 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 11 - 17 януари, 2021
11 / 01
12 / 01
13 / 01
14 / 01
15 / 01
16 / 01
17 / 01
1030
януари 11, 2021 10:30
януари 12, 2021 10:30
януари 13, 2021 10:30
януари 14, 2021 10:30
януари 15, 2021 10:30
януари 16, 2021 10:30
януари 17, 2021 10:30
1230
януари 11, 2021 12:30
януари 12, 2021 12:30
януари 13, 2021 12:30
януари 14, 2021 12:30
януари 15, 2021 12:30
Обадете се
януари 16, 2021 12:30
януари 17, 2021 12:30
1430
януари 11, 2021 14:30
януари 12, 2021 14:30
януари 13, 2021 14:30
януари 14, 2021 14:30
януари 15, 2021 14:30
Обадете се
януари 16, 2021 14:30
януари 17, 2021 14:30
1630
януари 11, 2021 16:30
януари 12, 2021 16:30
януари 13, 2021 16:30
януари 14, 2021 16:30
януари 15, 2021 16:30
Обадете се
януари 16, 2021 16:30
януари 17, 2021 16:30
1830
януари 11, 2021 18:30
януари 12, 2021 18:30
януари 13, 2021 18:30
януари 14, 2021 18:30
януари 15, 2021 18:30
Обадете се
януари 16, 2021 18:30
януари 17, 2021 18:30
2030
януари 11, 2021 20:30
януари 12, 2021 20:30
януари 13, 2021 20:30
януари 14, 2021 20:30
януари 15, 2021 20:30
Обадете се
януари 16, 2021 20:30
януари 17, 2021 20:30