Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

50лв
  • 25 лв на човек

3-ма души

60лв
  • 20 лв на човек

4-ма души

70лв
  • 17.50 лв на човек

5-ма души

80лв
  • 16 лв на човек

6-ма души

90лв
  • 15 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 26 октомври - 01 ноември, 2020
26 / 10
27 / 10
28 / 10
29 / 10
30 / 10
31 / 11
01 / 10
1030
октомври 26, 2020 10:30
октомври 27, 2020 10:30
Обадете се
октомври 28, 2020 10:30
октомври 29, 2020 10:30
октомври 30, 2020 10:30
октомври 31, 2020 10:30
ноември 1, 2020 10:30
1230
октомври 26, 2020 12:30
октомври 27, 2020 12:30
Обадете се
октомври 28, 2020 12:30
октомври 29, 2020 12:30
октомври 30, 2020 12:30
октомври 31, 2020 12:30
ноември 1, 2020 12:30
1430
октомври 26, 2020 14:30
октомври 27, 2020 14:30
Обадете се
октомври 28, 2020 14:30
октомври 29, 2020 14:30
октомври 30, 2020 14:30
октомври 31, 2020 14:30
ноември 1, 2020 14:30
1630
октомври 26, 2020 16:30
октомври 27, 2020 16:30
октомври 28, 2020 16:30
октомври 29, 2020 16:30
октомври 30, 2020 16:30
октомври 31, 2020 16:30
ноември 1, 2020 16:30
1830
октомври 26, 2020 18:30
октомври 27, 2020 18:30
октомври 28, 2020 18:30
октомври 29, 2020 18:30
октомври 30, 2020 18:30
октомври 31, 2020 18:30
ноември 1, 2020 18:30
2030
октомври 26, 2020 20:30
октомври 27, 2020 20:30
октомври 28, 2020 20:30
октомври 29, 2020 20:30
октомври 30, 2020 20:30
октомври 31, 2020 20:30
ноември 1, 2020 20:30