Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

70лв
  • 35лв на човек

3-ма души

85лв
  • 28.33 лв на човек

4-ма души

95лв
  • 23.75 лв на човек

5-ма души

105лв
  • 21 лв на човек

6-ма души

120лв
  • 20 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 27 май - 02 юни, 2024
27 / 05
28 / 05
29 / 05
30 / 05
31 / 05
01 / 06
02 / 06
1030
май 27, 2024 10:30
май 28, 2024 10:30
май 29, 2024 10:30
май 30, 2024 10:30
май 31, 2024 10:30
юни 1, 2024 10:30
юни 2, 2024 10:30
1230
май 27, 2024 12:30
май 28, 2024 12:30
май 29, 2024 12:30
май 30, 2024 12:30
май 31, 2024 12:30
юни 1, 2024 12:30
юни 2, 2024 12:30
1430
май 27, 2024 14:30
май 28, 2024 14:30
май 29, 2024 14:30
май 30, 2024 14:30
май 31, 2024 14:30
юни 1, 2024 14:30
юни 2, 2024 14:30
1630
май 27, 2024 16:30
май 28, 2024 16:30
Обадете се
май 29, 2024 16:30
май 30, 2024 16:30
май 31, 2024 16:30
юни 1, 2024 16:30
юни 2, 2024 16:30
1830
май 27, 2024 18:30
май 28, 2024 18:30
Обадете се
май 29, 2024 18:30
май 30, 2024 18:30
май 31, 2024 18:30
юни 1, 2024 18:30
юни 2, 2024 18:30
2030
май 27, 2024 20:30
май 28, 2024 20:30
Обадете се
май 29, 2024 20:30
май 30, 2024 20:30
май 31, 2024 20:30
юни 1, 2024 20:30
юни 2, 2024 20:30