Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

50лв
  • 25 лв на човек

3-ма души

60лв
  • 20 лв на човек

4-ма души

70лв
  • 17.50 лв на човек

5-ма души

80лв
  • 16 лв на човек

6-ма души

90лв
  • 15 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 03 - 09 август, 2020
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08
09 / 08
1030
август 3, 2020 10:30
август 4, 2020 10:30
август 5, 2020 10:30
Обадете се
август 6, 2020 10:30
август 7, 2020 10:30
август 8, 2020 10:30
август 9, 2020 10:30
1230
август 3, 2020 12:30
август 4, 2020 12:30
август 5, 2020 12:30
Обадете се
август 6, 2020 12:30
август 7, 2020 12:30
август 8, 2020 12:30
август 9, 2020 12:30
1430
август 3, 2020 14:30
август 4, 2020 14:30
август 5, 2020 14:30
Обадете се
август 6, 2020 14:30
август 7, 2020 14:30
август 8, 2020 14:30
август 9, 2020 14:30
1630
август 3, 2020 16:30
август 4, 2020 16:30
август 5, 2020 16:30
август 6, 2020 16:30
август 7, 2020 16:30
август 8, 2020 16:30
август 9, 2020 16:30
1830
август 3, 2020 18:30
август 4, 2020 18:30
август 5, 2020 18:30
август 6, 2020 18:30
август 7, 2020 18:30
август 8, 2020 18:30
август 9, 2020 18:30
2030
август 3, 2020 20:30
август 4, 2020 20:30
август 5, 2020 20:30
август 6, 2020 20:30
август 7, 2020 20:30
август 8, 2020 20:30
август 9, 2020 20:30