Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

50лв
  • 25 лв на човек

3-ма души

60лв
  • 20 лв на човек

4-ма души

70лв
  • 17.50 лв на човек

5-ма души

80лв
  • 16 лв на човек

6-ма души

90лв
  • 15 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 21 - 27 септември, 2020
21 / 09
22 / 09
23 / 09
24 / 09
25 / 09
26 / 09
27 / 09
1030
септември 21, 2020 10:30
септември 22, 2020 10:30
септември 23, 2020 10:30
септември 24, 2020 10:30
септември 25, 2020 10:30
септември 26, 2020 10:30
септември 27, 2020 10:30
1230
септември 21, 2020 12:30
септември 22, 2020 12:30
септември 23, 2020 12:30
септември 24, 2020 12:30
септември 25, 2020 12:30
септември 26, 2020 12:30
септември 27, 2020 12:30
1430
септември 21, 2020 14:30
септември 22, 2020 14:30
септември 23, 2020 14:30
септември 24, 2020 14:30
септември 25, 2020 14:30
септември 26, 2020 14:30
септември 27, 2020 14:30
1630
септември 21, 2020 16:30
септември 22, 2020 16:30
септември 23, 2020 16:30
септември 24, 2020 16:30
септември 25, 2020 16:30
септември 26, 2020 16:30
септември 27, 2020 16:30
1830
септември 21, 2020 18:30
септември 22, 2020 18:30
септември 23, 2020 18:30
септември 24, 2020 18:30
септември 25, 2020 18:30
септември 26, 2020 18:30
септември 27, 2020 18:30
2030
септември 21, 2020 20:30
септември 22, 2020 20:30
септември 23, 2020 20:30
септември 24, 2020 20:30
септември 25, 2020 20:30
септември 26, 2020 20:30
Обадете се
септември 27, 2020 20:30