Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

50лв
  • 25 лв на човек

3-ма души

60лв
  • 20 лв на човек

4-ма души

70лв
  • 17.50 лв на човек

5-ма души

80лв
  • 16 лв на човек

6-ма души

90лв
  • 15 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 25 - 31 май, 2020
25 / 05
26 / 05
27 / 05
28 / 05
29 / 05
30 / 05
31 / 05
1030
май 25, 2020 10:30
май 26, 2020 10:30
май 27, 2020 10:30
май 28, 2020 10:30
май 29, 2020 10:30
май 30, 2020 10:30
май 31, 2020 10:30
1230
май 25, 2020 12:30
май 26, 2020 12:30
май 27, 2020 12:30
май 28, 2020 12:30
май 29, 2020 12:30
май 30, 2020 12:30
май 31, 2020 12:30
1430
май 25, 2020 14:30
май 26, 2020 14:30
май 27, 2020 14:30
май 28, 2020 14:30
май 29, 2020 14:30
май 30, 2020 14:30
май 31, 2020 14:30
1630
май 25, 2020 16:30
Обадете се
май 26, 2020 16:30
май 27, 2020 16:30
май 28, 2020 16:30
май 29, 2020 16:30
май 30, 2020 16:30
май 31, 2020 16:30
1830
май 25, 2020 18:30
Обадете се
май 26, 2020 18:30
май 27, 2020 18:30
май 28, 2020 18:30
май 29, 2020 18:30
май 30, 2020 18:30
май 31, 2020 18:30
2030
май 25, 2020 20:30
Обадете се
май 26, 2020 20:30
май 27, 2020 20:30
май 28, 2020 20:30
май 29, 2020 20:30
май 30, 2020 20:30
май 31, 2020 20:30