Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

60лв
  • 30лв на човек

3-ма души

75лв
  • 25 лв на човек

4-ма души

85лв
  • 21.25 лв на човек

5-ма души

95лв
  • 19 лв на човек

6-ма души

105лв
  • 17.50 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 08 - 14 август, 2022
08 / 08
09 / 08
10 / 08
11 / 08
12 / 08
13 / 08
14 / 08
1030
август 8, 2022 10:30
Обадете се
август 9, 2022 10:30
август 10, 2022 10:30
август 11, 2022 10:30
август 12, 2022 10:30
август 13, 2022 10:30
август 14, 2022 10:30
1230
август 8, 2022 12:30
Обадете се
август 9, 2022 12:30
август 10, 2022 12:30
август 11, 2022 12:30
август 12, 2022 12:30
август 13, 2022 12:30
август 14, 2022 12:30
1430
август 8, 2022 14:30
Обадете се
август 9, 2022 14:30
август 10, 2022 14:30
август 11, 2022 14:30
август 12, 2022 14:30
август 13, 2022 14:30
август 14, 2022 14:30
1630
август 8, 2022 16:30
Обадете се
август 9, 2022 16:30
август 10, 2022 16:30
август 11, 2022 16:30
август 12, 2022 16:30
август 13, 2022 16:30
август 14, 2022 16:30
1830
август 8, 2022 18:30
август 9, 2022 18:30
август 10, 2022 18:30
август 11, 2022 18:30
август 12, 2022 18:30
август 13, 2022 18:30
август 14, 2022 18:30
2030
август 8, 2022 20:30
август 9, 2022 20:30
август 10, 2022 20:30
август 11, 2022 20:30
август 12, 2022 20:30
август 13, 2022 20:30
август 14, 2022 20:30