Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

60лв
  • 30лв на човек

3-ма души

75лв
  • 25 лв на човек

4-ма души

85лв
  • 21.25 лв на човек

5-ма души

95лв
  • 19 лв на човек

6-ма души

105лв
  • 17.50 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 20 - 26 септември, 2021
20 / 09
21 / 09
22 / 09
23 / 09
24 / 09
25 / 09
26 / 09
1030
Обадете се
септември 20, 2021 10:30
септември 21, 2021 10:30
септември 22, 2021 10:30
септември 23, 2021 10:30
септември 24, 2021 10:30
септември 25, 2021 10:30
септември 26, 2021 10:30
1230
Обадете се
септември 20, 2021 12:30
септември 21, 2021 12:30
септември 22, 2021 12:30
септември 23, 2021 12:30
септември 24, 2021 12:30
септември 25, 2021 12:30
септември 26, 2021 12:30
1430
Обадете се
септември 20, 2021 14:30
септември 21, 2021 14:30
септември 22, 2021 14:30
септември 23, 2021 14:30
септември 24, 2021 14:30
септември 25, 2021 14:30
септември 26, 2021 14:30
1630
Обадете се
септември 20, 2021 16:30
септември 21, 2021 16:30
септември 22, 2021 16:30
септември 23, 2021 16:30
септември 24, 2021 16:30
септември 25, 2021 16:30
септември 26, 2021 16:30
1830
Обадете се
септември 20, 2021 18:30
септември 21, 2021 18:30
септември 22, 2021 18:30
септември 23, 2021 18:30
септември 24, 2021 18:30
септември 25, 2021 18:30
септември 26, 2021 18:30
2030
септември 20, 2021 20:30
септември 21, 2021 20:30
септември 22, 2021 20:30
септември 23, 2021 20:30
септември 24, 2021 20:30
септември 25, 2021 20:30
септември 26, 2021 20:30