Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

60лв
  • 30лв на човек

3-ма души

75лв
  • 25 лв на човек

4-ма души

85лв
  • 21.25 лв на човек

5-ма души

95лв
  • 19 лв на човек

6-ма души

105лв
  • 17.50 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 16 - 22 май, 2022
16 / 05
17 / 05
18 / 05
19 / 05
20 / 05
21 / 05
22 / 05
1030
май 16, 2022 10:30
май 17, 2022 10:30
май 18, 2022 10:30
май 19, 2022 10:30
май 20, 2022 10:30
май 21, 2022 10:30
май 22, 2022 10:30
1230
май 16, 2022 12:30
май 17, 2022 12:30
май 18, 2022 12:30
май 19, 2022 12:30
май 20, 2022 12:30
май 21, 2022 12:30
Обадете се
май 22, 2022 12:30
1430
май 16, 2022 14:30
май 17, 2022 14:30
май 18, 2022 14:30
май 19, 2022 14:30
май 20, 2022 14:30
май 21, 2022 14:30
Обадете се
май 22, 2022 14:30
1630
май 16, 2022 16:30
май 17, 2022 16:30
май 18, 2022 16:30
май 19, 2022 16:30
май 20, 2022 16:30
май 21, 2022 16:30
Обадете се
май 22, 2022 16:30
1830
май 16, 2022 18:30
май 17, 2022 18:30
май 18, 2022 18:30
май 19, 2022 18:30
май 20, 2022 18:30
май 21, 2022 18:30
Обадете се
май 22, 2022 18:30
2030
май 16, 2022 20:30
май 17, 2022 20:30
май 18, 2022 20:30
май 19, 2022 20:30
май 20, 2022 20:30
май 21, 2022 20:30
Обадете се
май 22, 2022 20:30