Loading...
The Alchemist2017-07-13T21:27:37+00:00

Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

50лв
  • 25 лв на човек

3-ма души

60лв
  • 20 лв на човек

4-ма души

70лв
  • 17.50 лв на човек

5-ма души

80лв
  • 16 лв на човек

6-ма души

90лв
  • 15 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 12 - 18 ноември, 2018
12 / 11
13 / 11
14 / 11
15 / 11
16 / 11
17 / 11
18 / 11
1030
ноември 12, 2018 10:30
ноември 13, 2018 10:30
ноември 14, 2018 10:30
Обадете се
ноември 15, 2018 10:30
ноември 16, 2018 10:30
ноември 17, 2018 10:30
ноември 18, 2018 10:30
1230
ноември 12, 2018 12:30
ноември 13, 2018 12:30
ноември 14, 2018 12:30
Обадете се
ноември 15, 2018 12:30
ноември 16, 2018 12:30
ноември 17, 2018 12:30
ноември 18, 2018 12:30
1430
ноември 12, 2018 14:30
ноември 13, 2018 14:30
ноември 14, 2018 14:30
ноември 15, 2018 14:30
ноември 16, 2018 14:30
ноември 17, 2018 14:30
ноември 18, 2018 14:30
1630
ноември 12, 2018 16:30
ноември 13, 2018 16:30
ноември 14, 2018 16:30
ноември 15, 2018 16:30
ноември 16, 2018 16:30
ноември 17, 2018 16:30
ноември 18, 2018 16:30
1830
ноември 12, 2018 18:30
ноември 13, 2018 18:30
ноември 14, 2018 18:30
ноември 15, 2018 18:30
ноември 16, 2018 18:30
ноември 17, 2018 18:30
ноември 18, 2018 18:30
2030
ноември 12, 2018 20:30
ноември 13, 2018 20:30
ноември 14, 2018 20:30
ноември 15, 2018 20:30
ноември 16, 2018 20:30
ноември 17, 2018 20:30
ноември 18, 2018 20:30