Loading...
The Alchemist2017-07-13T21:27:37+00:00

Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

50лв
  • 25 лв на човек

3-ма души

60лв
  • 20 лв на човек

4-ма души

70лв
  • 17.50 лв на човек

5-ма души

80лв
  • 16 лв на човек

6-ма души

90лв
  • 15 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 18 - 24 февруари, 2019
18 / 02
19 / 02
20 / 02
21 / 02
22 / 02
23 / 02
24 / 02
1030
февруари 18, 2019 10:30
февруари 19, 2019 10:30
февруари 20, 2019 10:30
февруари 21, 2019 10:30
февруари 22, 2019 10:30
февруари 23, 2019 10:30
февруари 24, 2019 10:30
1230
февруари 18, 2019 12:30
февруари 19, 2019 12:30
февруари 20, 2019 12:30
февруари 21, 2019 12:30
февруари 22, 2019 12:30
февруари 23, 2019 12:30
февруари 24, 2019 12:30
1430
февруари 18, 2019 14:30
февруари 19, 2019 14:30
февруари 20, 2019 14:30
февруари 21, 2019 14:30
февруари 22, 2019 14:30
февруари 23, 2019 14:30
февруари 24, 2019 14:30
1630
февруари 18, 2019 16:30
февруари 19, 2019 16:30
февруари 20, 2019 16:30
февруари 21, 2019 16:30
февруари 22, 2019 16:30
февруари 23, 2019 16:30
февруари 24, 2019 16:30
1830
февруари 18, 2019 18:30
февруари 19, 2019 18:30
февруари 20, 2019 18:30
февруари 21, 2019 18:30
февруари 22, 2019 18:30
февруари 23, 2019 18:30
февруари 24, 2019 18:30
2030
февруари 18, 2019 20:30
февруари 19, 2019 20:30
февруари 20, 2019 20:30
февруари 21, 2019 20:30
февруари 22, 2019 20:30
февруари 23, 2019 20:30
февруари 24, 2019 20:30