Loading...
The Alchemist2017-07-13T21:27:37+00:00

Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

50лв
  • 25 лв на човек

3-ма души

60лв
  • 20 лв на човек

4-ма души

70лв
  • 17.50 лв на човек

5-ма души

80лв
  • 16 лв на човек

6-ма души

90лв
  • 15 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 13 - 19 август, 2018
13 / 08
14 / 08
15 / 08
16 / 08
17 / 08
18 / 08
19 / 08
1030
август 13, 2018 10:30
август 14, 2018 10:30
Обадете се
август 15, 2018 10:30
август 16, 2018 10:30
август 17, 2018 10:30
август 18, 2018 10:30
август 19, 2018 10:30
1230
август 13, 2018 12:30
август 14, 2018 12:30
Обадете се
август 15, 2018 12:30
август 16, 2018 12:30
август 17, 2018 12:30
август 18, 2018 12:30
август 19, 2018 12:30
1430
август 13, 2018 14:30
август 14, 2018 14:30
Обадете се
август 15, 2018 14:30
август 16, 2018 14:30
август 17, 2018 14:30
август 18, 2018 14:30
август 19, 2018 14:30
1630
август 13, 2018 16:30
август 14, 2018 16:30
август 15, 2018 16:30
август 16, 2018 16:30
август 17, 2018 16:30
август 18, 2018 16:30
август 19, 2018 16:30
1830
август 13, 2018 18:30
август 14, 2018 18:30
август 15, 2018 18:30
август 16, 2018 18:30
август 17, 2018 18:30
август 18, 2018 18:30
август 19, 2018 18:30
2030
август 13, 2018 20:30
август 14, 2018 20:30
август 15, 2018 20:30
август 16, 2018 20:30
август 17, 2018 20:30
август 18, 2018 20:30
август 19, 2018 20:30