Loading...
The Alchemist 2017-07-13T21:27:37+00:00

Алхимикът

Векове наред алхимиците са се опитвали да открият пътя към безсмъртието и най-великата тайна на своето време – съществува ли наистина философският камък?

Върни се назад във времето в бурния 16 век и прекрачи прага на лабораторията на алхимика…

Легендата гласи, че философският камък е скрит някъде там…

Смяташ ли, че можеш да го откриеш?

2-ма души

50лв
  • 25 лв на човек

3-ма души

60лв
  • 20 лв на човек

4-ма души

70лв
  • 17.50 лв на човек

5-ма души

80лв
  • 16 лв на човек

6-ма души

90лв
  • 15 лв на човек
Алхимикът
Следваща седмица » 18 - 24 юни, 2018
18 / 06
19 / 06
20 / 06
21 / 06
22 / 06
23 / 06
24 / 06
1030
юни 18, 2018 10:30
юни 19, 2018 10:30
юни 20, 2018 10:30
юни 21, 2018 10:30
юни 22, 2018 10:30
юни 23, 2018 10:30
юни 24, 2018 10:30
1230
юни 18, 2018 12:30
юни 19, 2018 12:30
юни 20, 2018 12:30
юни 21, 2018 12:30
юни 22, 2018 12:30
юни 23, 2018 12:30
юни 24, 2018 12:30
1430
юни 18, 2018 14:30
юни 19, 2018 14:30
юни 20, 2018 14:30
юни 21, 2018 14:30
юни 22, 2018 14:30
юни 23, 2018 14:30
юни 24, 2018 14:30
1630
юни 18, 2018 16:30
юни 19, 2018 16:30
юни 20, 2018 16:30
юни 21, 2018 16:30
юни 22, 2018 16:30
Обадете се
юни 23, 2018 16:30
юни 24, 2018 16:30
1830
юни 18, 2018 18:30
юни 19, 2018 18:30
юни 20, 2018 18:30
юни 21, 2018 18:30
юни 22, 2018 18:30
Обадете се
юни 23, 2018 18:30
юни 24, 2018 18:30
2030
юни 18, 2018 20:30
юни 19, 2018 20:30
юни 20, 2018 20:30
юни 21, 2018 20:30
юни 22, 2018 20:30
Обадете се
юни 23, 2018 20:30
юни 24, 2018 20:30